Algemeen privacybeleid

Door onze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens zoals hieronder beschreven. Onze website is doorgaans zonder registratie te bezoeken. Daarbij worden voor statistische doeleinden gegevens zoals opgeroepen pagina’s of de naam van het opgeroepen bestand, datum en tijd op de server opgeslagen, zonder dat deze gegevens direct met uw persoon te maken hebben. Persoonlijke gegevens, in het bijzonder naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. De gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Verantwoordelijk:
Bonanza Software GmbH
Bahnhofstr. 28 (Eingang Betzenstr. 9)
66111 Saarbrücken (Duitsland)

E-mail: info@bonanza-software.de
Telefoon: +49 2208 91 62645
Directeur: Michael Achim Görs

Inschrijving: Rechtbank Siegburg HRB 13325
Link naar de opdruk: http://bonanza-software.de/impressum

Bereik metingen en cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor gepseudonimiseerde bereikmeting, die naar de browser van de gebruiker worden verzonden, hetzij vanaf onze server, hetzij vanaf een externe server. Cookies zijn kleine bestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Uw browser heeft toegang tot deze bestanden. Het gebruik van cookies verhoogt het gebruiksgemak en de veiligheid van deze website.

Als u niet wilt dat cookies voor bereikmeting op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u hier bezwaar maken tegen het gebruik van deze bestanden:

Cookie-deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
Cookie-deactiveringspagina van de Amerikaanse website: http://optout.aboutads.info/?c=2#!/
Cookie-deactivatiepagina van de Europese website: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Gangbare browsers bieden de instellingsoptie om cookies niet toe te staan. Opmerking: er is geen garantie dat u zonder beperkingen toegang zult hebben tot alle functies van deze website als u de juiste instellingen maakt.

Omgaan met contactgegevens

Als u contact met ons opneemt als websitebeheerder via de aangeboden contactmogelijkheden, worden uw gegevens opgeslagen zodat deze kunnen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

De websitebeheerder verzamelt, gebruikt en draagt ​​uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u ermee instemt dat de gegevens worden verzameld.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die worden gebruikt om uw persoon te identificeren en die naar u kunnen worden herleid – bijvoorbeeld uw naam, uw e-mailadres en telefoonnummer.

U kunt deze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Om ons online-aanbod te verbeteren, slaan wij uw toegangsgegevens op deze website op (zonder persoonlijke referentie). Deze toegangsgegevens omvatten B. het door u opgevraagde bestand of de naam van uw internetprovider. Door de gegevens te anonimiseren, is het niet mogelijk om conclusies te trekken over uw persoon.

Gebruikersrechten

Als gebruiker heeft u het recht om gratis informatie op te vragen over welke persoonlijke gegevens over u zijn opgeslagen. Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en uw persoonsgegevens te beperken of te verwijderen. Indien van toepassing kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen. Als u ervan uitgaat dat uw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de verantwoordelijke toezichthouder.

Verwijderen van gegevens

Als uw verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens op te slaan (bijvoorbeeld gegevensbewaring), heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Door ons opgeslagen gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaartermijnen zijn. Als verwijdering niet kan worden uitgevoerd omdat de gegevens nodig zijn voor toegestane juridische doeleinden, wordt de gegevensverwerking beperkt. In dat geval worden de gegevens geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt.

Recht op bezwaar

Gebruikers van deze website kunnen op elk moment hun recht uitoefenen om bezwaar te maken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens.
Als u een correctie, blokkering, verwijdering of informatie wilt over de persoonlijke gegevens die over u zijn opgeslagen of als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met het volgende e-mailadres : info@bonanza-software.de

Privacybeleid voor cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke, gebruikersgerelateerde informatie op het apparaat van de gebruiker op te slaan terwijl hij de website gebruikt. Cookies maken het met name mogelijk om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s te bepalen, het gedrag van het paginagebruik te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven na afloop van een browsersessie opgeslagen en kunnen bij een volgend bezoek weer worden opgeroepen. Indien u dit niet wenst, dient u uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert.

Gegevensbeschermingsverklaring voor Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Om Google Analytics te deactiveren, stelt Google een browser plug-in ter beschikking op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke, gebruikersgerelateerde informatie op het apparaat van de gebruiker op te slaan. Deze maken een analyse van het gebruik van onze website door Google mogelijk. De door de cookie verzamelde informatie over het gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. We willen erop wijzen dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp ();” om een ​​anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen. Als anonimisering actief is, verkort Google IP-adressen binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, waardoor er geen conclusies over uw identiteit mogelijk zijn. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google neemt de bepalingen inzake gegevensbescherming van de “Privacy Shield” -overeenkomst in acht en is geregistreerd bij het “Privacy Shield” -programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel en gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van onze websites te evalueren, om hierover rapporten voor ons te schrijven en om ons andere gerelateerde diensten te leveren. voorzien. U kunt meer informatie vinden op http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.